Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Bilaterale betrekkingen

Betrekkingen Nederland - Turkije

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten. Nederland en Turkije hebben een goede politieke band met elkaar. Het is een jarenlange traditie dat ministers en ambtenaren uit beide landen elkaar regelmatig bezoeken. Nederland is een van de grootste investeerders wereldwijd in Turkije en er is veel handel tussen de landen. Het jaar 2012 staat in het teken van 400 jaar diplomatieke betrekkingen.

Politieke betrekkingen

 • In 1612 kwam de eerste Nederlandse gezant, Cornelis Haga, in Istanbul aan en werden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Na de stichting van de Turkse Republiek in 1923, sloot Nederland in 1924 een vriendschapsverdrag met Turkije. In 1935 werd onder auspiciën van koningin Wilhelmina en president Atatürk een Nederlands-Turkse vereniging opgericht.
 • Kenmerkend voor de goede band tussen beide landen is het grote aantal wederzijdse bezoeken van politici en bestuurders. In 2012 bracht president Gül een staatsbezoek aan Nederland en bezocht koningin Beatrix Turkije. Daarnaast vonden er bezoeken plaats aan Turkije van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de Turkse minister van Landbouw brachten in 2012 een bezoek aan Nederland.
 • Nederland ondersteunt Turkije bij de ontwikkeling van de Turkse staat en Turkse overheidsinstanties. Daarnaast steunt Nederland Turkse burgerorganisaties via het Matra-programma.
 • De Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije bestaat uit de ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul. De ambassade in Ankara houdt zich onder meer bezig met politiek, economie, asielzaken, milieu, landbouw, natuurbeheer en visserij, defensie, sociale zaken, culturele samenwerking en consulaire aangelegenheden. Het consulaat-generaal in Istanbul is gericht op economische, culturele en consulaire aangelegenheden.

Economische betrekkingen

 • De handel tussen Nederland en Turkije is in de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Nederland is een van de grootste investeerders wereldwijd in Turkije. Veel Nederlandse bedrijven hebben een vestiging in Turkije, bijvoorbeeld in de sectoren levensmiddelen, energie en technologie.
 • De belangrijkste Nederlandse exportproducten zijn metaalhoudende ertsen, kunststoffen in primaire vorm, voertuigen, aardolie (producten) en organische chemicaliën (top 5 export producten). De Nederlandse invoer uit Turkije omvatte diverse goederen, vooral kleding en accessoires, voertuigen, textielgaren en stof, groenten en fruit en ijzer en staal.
 • Bij het Turkse bedrijfsleven (vooral het MKB) bestaat een groeiende belangstelling voor Nederlandse producten en diensten.
 • Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Turkije kunt u terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Culturele betrekkingen

 • Nederland en Turkije onderhouden intensieve culturele betrekkingen met elkaar. Turkije neemt in het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid (ICB) een belangrijke plaats in.
 • De Nederlandse culturele sector heeft veel interesse in Turkije. Ondanks de kwantitatief bescheiden positie heeft Nederland in het Turkse culturele veld een uitstekende reputatie op veel terreinen, bijvoorbeeld architectuur, design, foto, film.
 • De grote Turkse gemeenschap in Nederland maakt dat de relaties tussen Nederland en Turkije bijzonder zijn. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 390.000 inwoners van Turkse afkomst.
 • Instituten zoals SICA, Kosmopolis, Pera, NIHA, het Turkije Instituut in Den Haag en het Nederlands Instituut Turkije in dragen bij aan culturele uitwisseling tussen ons land en Turkije en de bevordering van wederzijds begrip.

Verdragen

Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).