Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Visa voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Visum kort verblijf voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Een visum voor kort verblijf stelt een vreemdeling in staat om zich naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba te begeven.
Het visum levert echter geen automatisch recht op toegang tot deze gebieden. Bij grenscontrole kunt u nogmaals verzocht worden om informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen. Met een visum voor kort verblijf kunt u niet werken en/of permanent verblijf krijgen op de genoemde gebieden. Alle houders van een geldig meervoudig inreisvisum voor het Schengengebied zijn vrijgesteld van de Caribische visumplicht. 

1. Waar kunt u uw aanvraag indienen:
Bij de Nederlandse ambassade te Ankara c.q. het Consulaat-Generaal te Istanboel. U kunt uw aanvraag ook indienen via de externe dienstverlener VFS (zie voor meer informatie bij 'afspraken visumaanvraag')  

2. Wat zijn de basis vereisten:

 • 1 volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met recente pasfoto.
 • Paspoort ondertekend en minimaal nog 90 dagen geldig na einde visum plus kopie.
 • Vluchtreservering (heen en terug)
 • Verzekering voor de gehele periode van het visum met een dekking voor medische verzorging en repatriëring voor een bedrag van tenminste € 30.000,-- zijn verzekerd. 
 • Een kopie van de Turkse verblijfsvergunning indien men niet de nationaliteit bezit van het land waar men woonachtig is.
 • Bewijs financiële middelen (loonstroken en bankafschriften afgelopen 3 maanden en/of recent bijgewerkt bankboekje).
 • Indien minderjarige alleen reist: Gelegaliseerde schriftelijke toestemming van de ouders, fotokopieën ID-cards ouders + bewijs van financiële middelen van de ouders.
 • Indien student: Studenten verklaring van onderwijsinstelling, schriftelijke toestemming voor verlof van de school / universiteit gedurende het schooljaar + bewijs van financiële middelen van de ouders.

In geval van privé bezoek aan familie: 

Een kopie garantverklaring afgegeven door het BKV en een gelegaliseerde handtekening.

In geval van toerisme/ontspanning:

 • Hotelreservering
 • brief werkgever met betrekking tot indiensttreding, vakantiedagen + gestempeld SSK-inschrijvingsformulier en kwartaaloverzicht.

In geval van zaken:

 • Een kopie garantverklaring afgegeven door het BKV;
 • Kopie uittreksel KVK Turkije
 • Brief werkgever in Turkije met vermelding van indiensttreding, doel en duur van het bezoek.

In geval van studie:

 • Een origineel bewijs van inschrijving voor de studie;
 • Een kopie van de betaling van de studie;
 • Indien verblijf bij iemand in huis, kopie garantverklaring afgegeven door het BKV in Aruba;
 • Indien verblijf in hotel of appartement, hotelreservering.

Aanvragen die conform het gestelde niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

3. Kosten
Bij elke visumaanvraag worden kosten (leges+ handling fee) in rekening gebracht. De handling fee wordt vooraf geïnd en wordt nooit gerestitueerd. De handling fee kunt u contant in Turkse lira betalen.

4. De Ambassade c.q. het Consulaat-generaal zullen beoordelen of uw aanvraag aan de visumvoorwaarden voldoet. Zij behouden zich het recht voor om een aanvraag in te willigen, zelfstandig af te wijzen of voor nader advies voor te leggen aan de competente autoriteiten op de Nederlandse Antillen.

 • Indien uw aanvraag wordt ingewilligd wordt - in principe - een beslissing genomen binnen 4 werkdagen.
 • Indien uw aanvraag voor nader advies wordt voorgelegd aan de autoriteiten op de Nederlandse Antillen, wordt - in principe - een beslissing genomen op uw aanvraag binnen 4 weken. Zodra het advies wordt ontvangen, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd

Gerelateerde documenten

Visum applicatie formulier voor de Caribische gebiedsdelen MVV aanvraagformulier Caribische Gebiedsdelen