Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Visa voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Visum kort verblijf voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Een visum voor kort verblijf stelt een vreemdeling in staat om zich naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba te begeven.
Het visum levert echter geen automatisch recht op toegang tot deze gebieden. Bij grenscontrole kunt u nogmaals verzocht worden om informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen. Met een visum voor kort verblijf kunt u niet werken en/of permanent verblijf krijgen op de genoemde gebieden.

1. Waar moet u aanvragen:
Bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Ankara c.q. het Consulaat-Generaal te Istanboel. U kunt uw aanvraag ook indienen via de externe dienstverlener iDATA (zie voor informatie bij 'afspraken visumaanvraag')

2. Aanvraag:
Om een visumaanvraag in te dienen, is persoonlijke verschijning van de aanvrager verplicht. Aanvragen per post worden niet geaccepteerd.

3. Wat zijn de vereisten:

 • 1 volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met recente pasfoto.
 • Paspoort ondetekend tenminste 90 geldig na verloop van de geldigheid van het visum + fotokopie.
 • Vluchtreservering (heen en terug)
 • Verzekering voor de gehele periode van het visum waarbij de kosten voor medische verzorging en repatriëring voor een bedrag van tenminste € 30.000,-- zijn verzekerd. (Indien een visum voor meerdere reizen wordt aangevraagd verzekering voor de eerste reis, voor resterende duur zal een garantieverklaring dienen te worden ondertekend);
 • Een kopie van de verblijfsvergunning indien men niet de nationaliteit bezit van het land waar men woonachtig is.
 • Bewijs financiele middelen (loonstroken en bankafschriften afgelopen 3 maanden, recent bijgewerkt bankboekje).
 • Indien minderjarig: Gelegaliseerde schriftelijke toestemming van de ouders, fotokopieen ID-cards ouders + bewijs van financiele middelen van de ouders.
 • Indien student: Studenten verklaring, schriftelijke toestemming voor verlof van de school / universiteit gedurende het schooljaar + bewijs van financiele middelen van de ouders.

In geval van prive bezoek aan familie:
Een kopie garantverklaring afgegeven door het BKV.

In geval van toerisme/ontspanning:

 • Hotelreservering
 • brief werkgever m.b.t. indiensttreding, vakantiedagen + gestempeld SSK-inschrijvingsformulier en kwartaaloverzicht.

In geval van zaken:

 • Een kopie garantverklaring afgegeven door het BKV;
 • Kopie uittreksel KVK Turkije
 • Brief werkgever in Turkije met vermelding van indiensttreding, doel en duur van het bezoek.

In geval van studie:

 • Een origineel bewijs van inschrijving voor de studie;
 • Een kopie van de volledige betaling van de studie;
 • Indien verblijf bij iemand in huis, kopie garantverklaring afgegeven door het BKV in Aruba aantonen;
 • Indien verblijf in hotel of appartement, hotelreservering aantonen.

Aanvragen die niet conform het gestelde compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

4. Kosten
Bij elke visumaanvraag worden kosten (handling fee) in rekening gebracht. De handling fee wordt vooraf geínd en wordt niet gerestitueerd. De handling fee moet contant en in Turkse lira worden betaald.

5. De Ambassade c.q. het Consulaat-generaal zullen beoordelen of uw aanvraag aan de visumvoorwaarden voldoet. Zij behouden zich het recht voor om een aanvraag in te willigen, zelfstandig af te wijzen of voor nader advies voor te leggen aan de competente autoriteiten op de Nederlandse Antillen.

 • Indien uw aanvraag wordt ingewilligd wordt - in principe - een beslissing genomen binnen twee (2) werkdagen.
 • Indien uw aanvraag voor nader advies wordt voorgelegd aan de autoriteiten op de Nederlandse Antillen, wordt - in principe - een beslissing genomen op uw aanvraag binnen 4 weken. Indien een positief advies wordt ontvangen, wordt u hierover schirftelijk ingelicht met het verzoek zich te melden bij de vertegenwoordiging om het visum op te halen. Indien een beschkking (negatief advies) wordt ontvangen, wordt u deze toegezonden.
 • Indien de Ambassade c.q. het Consulaat-Generaal beslist uw aanvraag zelfstandig af te wijzen, wordt u hierover schriftelijk ingelicht.

Aanvragen die niet conform het gestelde compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. De Ambassade c.g. het Consulaat-generaal behouden zich het recht voor om aanvullende documenten te vragen.

4. Kosten
Bij elke visumaanvraag worden kosten (handling fee) in rekening gebracht. De handling fee wordt vooraf geínd en wordt niet gerestitueerd. De handling fee moet contant en in Turkse lira worden betaald.

5. De Ambassade c.q. het Consulaat-generaal zullen beoordelen of uw aanvraag aan de visumvoorwaarden voldoet. Zij behouden zich het recht voor om een aanvraag in te willigen, zelfstandig af te wijzen of voor nader advies voor te leggen aan de competente autoriteiten.

 • Indien uw aanvraag wordt ingewilligd wordt - in principe - een beslissing genomen binnen twee (2) werkdagen.
 • Indien uw aanvraag voor nader advies wordt voorgelegd aan de autoriteiten op de Nederlandse Antillen, wordt - in principe - een beslissing genomen op uw aanvraag binnen 4 weken. Indien een positief advies wordt ontvangen, wordt u hierover schirftelijk ingelicht met het verzoek zich te melden bij de vertegenwoordiging om het visum op te halen. Indien een beschkking (negatief advies) wordt ontvangen, wordt u deze toegezonden.
 • Indien de Ambassade c.q. het Consulaat-Generaal beslist uw aanvraag zelfstandig af te wijzen, wordt u hierover schriftelijk ingelicht.