Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Eerste aanvraag verklaring omtrent bezit Nederlanderschap meerderjarige

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder en heeft u niet eerder een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap, een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart gehad? Dan kunt u een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aanvragen.

Checklist verplichte documenten

Documenten die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een eerste verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap voor een meerderjarige.

Waar staat ‘huwelijk’ kunt u ook lezen ‘geregistreerd partnerschap’, waar staat ‘vader’ kunt u ook lezen ‘duomoeder’.

 

    Check
1

Een volledig afschrift van de geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister met daarop uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders. Het afschrift of uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Ziekenhuisaktes zijn niet toegestaan.

[ ]
2 Een bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Dit is:  
 

- Een geldig visum (en documenten die dit ondersteunen).
of:

[ ]
 

- Een geldige verblijfsvergunning.
of:

[ ]
 

- Een bewijs van woonplaats wanneer u in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont. Bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving in de gemeente, een bankafschrift met adres, een gasrekening met adres of een bewijs van betaling van gemeentebelasting.

en:

[ ]
  - Alle op naam gestelde identiteitsbewijzen en/of reisdocumenten, ook als deze zijn verlopen. [ ]
3

Een volledig ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier. Download het formulier op de pagina aanvraagformulieren.

Bij een aantal Nederlandse grensgemeenten en op luchthaven Schiphol is het mogelijk een Nederlands paspoort aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de pagina Paspoort aanvragen in het buitenland. Vraagt u uw paspoort aan via 1 van deze gemeenten of luchthaven Schiphol? Dan hoeft u het paspoortaanvraagformulier niet in te vullen.

[ ]
4

Een volledig afschrift van de huwelijksakte van uw ouders. Op de akte moeten de volledige namen van uw ouders en de huwelijksdatum staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet met elkaar getrouwd? Bekijk wat voor u van toepassing is:

A. Uw beide ouders of alleen uw moeder was Nederlands.
B. Alleen uw vader was Nederlands.

[ ]
 

A. Beide ouders of alleen moeder Nederlands
Waren uw ouders tijdens uw geboorte beiden Nederlands of was alleen uw moeder Nederlands? Lever de volgende documenten aan:  

Van uw moeder: een bewijs dat uw moeder tijdens uw geboorte niet getrouwd was. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw moeder tijdens haar vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw moeder ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw moeder tijdens haar vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als uw moeder nooit in Nederland heeft gewoond):

[ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw moeder, afgegeven door het land van haar hoofdverblijf. [ ]
 

- Origineel Nederlands paspoort van uw moeder (afgegeven voor uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument.

of:

[ ]
 

- Andere documenten waaruit blijkt hoe uw moeder het Nederlanderschap heeft verkregen. Bijvoorbeeld: een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

[ ]
 

Van uw vader:

- Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf.

[ ]
 

Van beide ouders:
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van uw ouders eerder was getrouwd.

[ ]
 

B. Alleen vader Nederlands
Waren uw ouders tijdens uw geboorte niet met elkaar getrouwd en was alleen uw vader Nederlands? Lever de volgende documenten aan:
Van uw vader: een bewijs van burgerlijke staat van uw vader. Dit is:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw vader tijdens zijn vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw vader ingeschreven stond. Hierop moet de nationaliteit en burgerlijke staat van uw vader tijdens zijn vertrek uit Nederland staan vermeld.

en (of, als uw vader nooit in Nederland heeft gewoond):

[ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader, afgegeven door het land van zijn hoofdverblijf. [ ]
  - Een afschrift van de erkenningsakte. Is er geen sprake geweest van erkenning? Dan moet uit andere documenten blijken hoe het juridisch ouderschap van uw vader is vastgesteld. Bijvoorbeeld door gerechtelijke vaststelling ouderschap, adoptie of wettiging. [ ]
  - Een verklaring van burgerlijke staat van uw vader tijdens de erkenning. [ ]
 

Van uw moeder:  
- Een verklaring dat uw moeder tijdens uw geboorte niet was getrouwd.

[ ]
 

Van beide ouders:
- Een afschrift van een echtscheidingsakte als 1 van uw ouders eerder was getrouwd.

[ ]
5

Bewijs van Nederlanderschap van 1 van uw ouders tijdens uw geboorte. Bent u geboren voor 1985? Dan geldt het bewijs van Nederlanderschap van uw vader. Lever 1 van de volgende documenten aan:

 
 

- Voor 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop moet de nationaliteit van uw ouder(s) tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

of:

[ ]
 

- Na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken: uittreksel van de basisregistratie personen van de laatste gemeente waar uw ouder(s) ingeschreven stond(en). Hierop moet de nationaliteit van uw ouder(s) tijdens het vertrek uit Nederland staan vermeld.

of:

[ ]
 

- Origineel Nederlands paspoort van uw ouder(s) (afgegeven voor uw geboorte) en een geldig verblijfsdocument.
of:

[ ]
 

- Andere documenten waaruit blijkt hoe uw ouder(s) het Nederlanderschap heeft/hebben verkregen. Bijvoorbeeld: een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Bent u geboren voor 1985 en was uw Nederlandse moeder tijdens uw geboorte getrouwd met uw niet-Nederlandse vader? Lees dan de informatie over de Optieregeling latente Nederlanders.

[ ]
6 Bewijs dat 1 van uw ouders in ieder geval tot uw 18e jaar het Nederlanderschap bezat. Bijvoorbeeld:  
 

- Een Nederlands paspoort en een geldige verblijfsvergunning in het land van verblijf.
of:

[ ]
  - Andere documenten die het Nederlanderschap aantonen. [ ]

 

 

  • U moet van alle documenten het origineel én een kopie overleggen.
  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven moeten zijn gelegaliseerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Legaliseren van documenten.
  • Documenten die buiten Nederland zijn afgegeven, worden alleen geaccepteerd als deze zijn afgegeven door het land waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk) heeft plaatsgevonden. Alle documenten die zijn opgesteld in het Engels, Frans of Duits worden zonder vertaling geaccepteerd. Spaanstalige akten van de burgerlijke stand worden ook zonder vertaling geaccepteerd. Van documenten in een andere taal moet een vertaling door een beëdigd vertaler worden aangeleverd. Ook deze vertaling moet zijn gelegaliseerd.
  • Is een buitenlandse akte al ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag? Dan is een door deze dienst afgegeven afschrift voor een akte voldoende. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Bekijk welke documenten u nodig heeft voor het aanvragen van een eerste verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap voor een meerderjarige in de checklist via de rechterzijde van deze pagina.

Verdere informatie

  • Voor het aanvragen van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap moet u leges betalen. Klik voor actuele prijzen en betalingsmogelijkheden op de link aan de rechterzijde van deze pagina.
  • De gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag voor een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap is 3 weken. Het is mogelijk dat er voor de beoordeling van uw aanvraag om extra documenten wordt gevraagd. In dat geval kan de verwerkingstijd oplopen tot maximaal 2 keer 4 weken.
  • Uw nieuwe verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap kunt u in persoon afhalen. In sommige gevallen kunnen documenten per post toegestuurd worden. Als dit ook in uw geval geldt, vindt u aan de rechterzijde van de pagina een link naar de instructies.