Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Palais de Hollande-programma

Mogelijkheden en regels gebruik door derden

Het prachtige gebouw van voorheen de ambassade, nu het consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Istanbul, beter bekend als het “Palais de Hollande”, is al eeuwen een begrip. Geregeld ontvangen wij het verzoek of het “Palais de Hollande” kan worden gebruikt voor externe activiteiten. Wij verwelkomen dit. De volgende uitgangspunten gelden:

(versie juli 2016) 

Uitgangspunten

Het gebruik van het “Palais de Hollande” is een voorrecht, geen recht.

Er zijn drie criteria: er dient een Nederlands economisch of cultureel belang te zijn dat past binnen onze beleidsprioriteiten, de activiteit dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door een bedrijf of instelling met een Nederlands belang en het gebruik dient een positieve bijdrage te leveren aan het beeld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Nederlandse samenleving en/of het beeld van Nederland in de Turkse samenleving.

Deze drie criteria worden in onderlinge samenhang gewogen.

De consul-generaal let verder op de werkbelasting, want het reguliere werk gaat gewoon door.

Er kan nimmer sprake zijn van een activiteit gekoppeld aan een commerciële kaartverkoop.

Palais de Hollande

(Klik hier voor meer info over Palais de Hollande)

Het “Palais de Hollande” (1859) ligt in het centrum van Istanbul en bestaat uit een complex met een privé-deel (twee woningen en twee kantoorgebouwen) en een publiek deel.

Het publieke deel, bestaande uit een kerk, twee tuinen, een galerij, een terras, een voorplein, twee salons, een balzaal en een eetkamer staat open voor gebruik door derden.

Kosten

De publieke ruimten van het “Palais de Hollande” worden tegen kostprijs beschikbaar gesteld. Deze kostprijs bestaat uit een bedrag voor administratiekosten en een bedrag per gast, afgestemd op de gemaakte kosten voor catering, bewaking en dergelijke.

Procedure

U stuurt uw verzoek per mail aan ist-pdh@minbuza.nl en vermeldt in het onderwerp dat het gaat om het Palais de Hollande-programma. In de, bij voorkeur korte, mail omschrijft u de activiteit, de doelstelling, de geplande datum en het aantal verwachte gasten. U ontvangt dan, doorgaans binnen een werkweek, een antwoord op uw verzoek.

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor eventuele schade en bent daarom verplicht een WA contract af te sluiten.

Uitnodiging

De betrokkenheid van het Consulaat-Generaal dient zichtbaar te zijn bij externe uitingen en communicatie zoals de uitnodiging en persberichten. Alle uitingen dienen vooraf door het Consulaat-Generaal akkoord bevonden te worden. De gebruikers ontvangen een standaard format: invitation.

Contract

Als het evenement wordt geaccepteerd, wordt u een contract toegestuurd. Een concept treft u hierbij alvast ter voorinformatie aan: contract.

Vragen

Vragen kunt u sturen naar ist-pdh@minbuza.nl.