Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Pers en Culturele Afdeling

Pers en Culturele Zaken

Welkom op de website van de afdeling Pers en Culturele Zaken van het Consulaat-Generaal van Nederland te Istanbul.

De afdeling Pers en Culturele Zaken onderhoudt contacten met de Turkse en Nederlandse pers en geeft informatie aan het publiek. Pers en Culturele Zaken ondersteunt ook de Nederlandse cultuur in Turkije en ondersteunt en stimuleert Turks-Nederlandse culturele uitwisseling.

Daarnaast is ons doel:

 • Het verschaffen van informatie over het Nederlandse culturele beleid en Nederlandse culturele organisaties;
 • Het geven van algemene en specifieke informatie over het internationale culturele beleid van Nederland en de culturele instellingen en subsidie mogelijkheden;
 • Het uitvoeren van het internationale culturele beleid van Nederland in Turkije;
 • Het onderhouden van contacten met Turkse en Nederlandse instellingen en organisaties;
 • Het onderhouden van contacten met Turkse en Nederlandse media in Turkije;
 • Het ondersteunen van de Nederlandse kunst en cultuur in Turkije;
 • Toezicht houden en het stimuleren van evenementen en projecten die zich richten op de Nederlandse cultuur en samenleving.

Culturele projecten

De afdeling Pers en Culturele Zaken kan bijdragen aan de kosten van Nederlandse culturele evenementen door heel Turkije. De projecten die we ondersteunen variëren van grote festivals en culturele activiteiten tot jonge aanstormende kunstenaars en artistieke initiatieven.

Enkele van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het inleveren van een applicatie worden hieronder vermeld:

 1. Men dient samen te werken met een lokale Turkse instelling, die tevens de projectaanvraag indient;
 2. Het project dient bij te dragen aan de versterking van het Nederlandse internationale culturele profiel en de culturele samenwerking   tussen Nederland en Turkije;
 3. De activiteit moet nog niet zijn begonnen;
 4. Er dient een duidelijke link te zijn met de Nederlandse cultuur, Nederlandse culturele instellingen en / of Nederlandse kunstenaars.
 5. Er dient financiële betrokkenheid te zijn van een Turkse partner;
 6. Bij voorkeur niet meerdere aanvragen van dezelfde partners binnen een kort tijdsbestek ;
 7. Structurele samenwerking tussen Nederlandse en Turkse partners met een vervolg van de gerealiseerde projecten worden gewaardeerd.

Aanvraagformulier

Wanneer uw project voldoet aan de bovenstaande criteria en u een aanvraag wilt indienen voor een project bij de Nederlandse vertegenwoordiging, kunt u het aanvraagformulier ( http://istanboel.nlconsulaat.org/bijlagen/consulaat_generaal/afdelingen/pers_en_culturele_zaken/applicatie-formulier-projecten.html) invullen en per post of per e-mail naar ons toesturen ( ist-pcz@minbuza.nl). Het wordt aanbevolen eerst de afdeling Pers en Culturele Zaken te contacteren alvorens de aanvraag in te dienen.

Culturele Agenda

Een verdere beschrijving van het Nederlandse culturele programma in Turkije is te vinden onder het kopje “Culturele Agenda 2014” op deze website. Wanneer u een evenement organiseert en dit wilt vermelden op onze website, kunt u de details sturen per e-mail naar ist-pcz@minbuza.nl. U kunt ook overwegen om DutchCulture te informeren over uw evenement ( www.dutchculture.nl).

Websites gerelateerd aan Turkse kunst, cultuur en muziek:

Dutch Delight Nieuwsbrief

Aanmelden maandelijkse nieuwsbrief Dutch Delight:

Wilt u voortaan op de hoogte gehouden worden van Nederlandse evenementen in Turkije? Meldt u zich dan nu aan voor onze Dutch Delight Nieuwsbrief. Maar volg ons in ieder geval op onze Facebook-pagina voor de actuele updates.

Om direct naar onze laatste nieuwsbrief te gaan kunt u hier klikken.